ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ FIRSTEVENT

Η Εταιρεία μας συνεστήθη με την καταχώρισή της στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 12305/3335 και ακολούθως, καταχωρήθηκε οριστικά στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) μέσω της διαδικασίας αυτοαπογραφής την 14/12/2012.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
FIRST-E-VENT Κ. & Σ. ΛΑΓΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Ε.Β.Ε.Α.
FIRST-E-VENT

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Ε.Ο.Τ.
FIRSTEVENT


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΟΤ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
0206E6100 01568 01

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Γ.Ε.ΜΗ.)
006490201000


ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
999179419

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΨΥΧΙΚΟΥ


ΕΔΡΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
Γ. ΤΕΡΤΣΕΤΗ 77, Τ.Κ. 15451


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΓΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Καθήκοντα ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, σύμφωνα με ο Νόμο, ασκεί ο κ. Κωνσταντίνος Λαγός του Παναγιώτη, ο οποίος έχει πιστοποιηθεί σχετικώς από το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.)