Ο χρυσός κανόνας για κάθε επιχειρηματία είναι: Έλα στη θέση του πελάτη σου» (Orison Swet Marden, 1850-1924). Ο ίδιος χρυσός κανόνας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο και της δικής μας Ομάδας στη Firstevent.Firstevent

ΠΕΛΑΤΕΣ

Μέσω της συστηματικής ανίχνευσης των απαιτήσεών σας, και την εκτέλεση των projects μας με συνέπεια στις απαιτήσεις αυτές, Πρωτεύων σκοπός μας είναι η αύξηση της ικανοποίησής σας από τις υπηρεσίες μας, και η δική σας εμπιστοσύνη είναι το κίνητρό μας για να βελτιωνόμαστε περισσότερο. καταβάλλουμε τη μέγιστη προσπάθεια να καλύπτουμε κάθε σας επιθυμία.

Επιπροσθέτως, επειδή οι υπηρεσίες μας πρέπει να προσφέρουν πραγματικά οφέλη σε εσάς, σχεδιάσαμε την ποιότητα των δραστηριοτήτων μας μέσω τεκμηριωμένων διαδικασιών, έχοντας μελετήσει και εγκαταστήσει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνο με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008.Με τον τρόπο αυτό, Παρακολουθούμε, ανασκοπούμε, μετράμε, αναλύουμε, εκτελούμε εσωτερικές επιθεωρήσεις και βελτιωνόμαστε, με στόχο την καλύτερη ικανοποίηση των απαιτήσεών σας. ελέγχουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε και τις εργασίες που σχετίζονται με αυτές, ώστε να επαληθεύουμε ότι πληρούνται οι προδιαγραφόμενες απαιτήσεις.
Ανάμεσα στους πελάτες μας συγκατελέγονται μεγάλες φαρμακευτικές και εμπορικές εταιρίες, επιστημονικές εταιρείες, ιδρύματα και οργανισμοί, ιδιωτικές κλινικές και ερευνητικά ινστιτούτα, και οπωσδήποτε, οι μεμονωμένοι επαγγελματίες και ταξιδιώτες, που εμπιστεύονται επανειλημμένως τα στελέχη μας.

Clients 2