ΠΡΑΓΑ: Οργανωμενη Εκδρομη FIRSTEVENT (NEI Conferences Series)